Wyszukiwanie na stronie

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw
Kalasoft ERP

Poza systemem dla dziekanatu, oferujemy również Kalasoft ERP, czyli modułowy system, który obejmuje obsługę wszystkich procesów danej organizacji i pozwala na ich pełną integrację.

Poznaj możliwości Skontaktuj się

Kalasoft ERP

Kalasoft ERP to obecnie niezbędne narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom zachować porządek w dokumentach, usprawnić przepływ informacji, zarządzać pracownikami i kontrolować wszelkie procesy biznesowe. Oprogramowanie dla uczelni działa niezawodnie, oznacza to, że raz wprowadzone dane mogą być bezpiecznie wykorzystywane w różnych procesach i na różnych szczeblach w obrębie firmy. Całość działań odbywa się w chmurze lub na komputerach w obrębie stabilnej sieci, którą pomagamy skonfigurować. Dane mogą być przeglądane przez witrynę WWW i na bieżąco aktualizowane, dzięki nieograniczonemu dostępowi 24/7 - do minimum zostaje zredukowane zaangażowanie innych pracowników.

Dostępne moduły

Kalasoft ERP to kilka modułów, opracowanych w taki sposób, aby wszystkie obszary działań przedsiębiorstwa mogły zostać uporządkowane w jednym systemie. Zapewnia to swobodę i bezpieczeństwo pracy, oraz ujednolicenie przepływu i wymiany informacji.

Kadry

Moduł przeznaczony do wspomagania pracy w działach osobowych, dostosowany do specyfiki każdej uczelni. Aplikacja jest rozbudowanym, zintegrowanym i kompleksowym systemem umożliwiającym efektywne wspieranie prac działów kadr i innych jednostek w zakresie prowadzenia spraw osobowych.

Panel pracownika

Moduł przeznaczony do prezentowania danych, które wcześniej wprowadzono w modułach: Kadry, Umowy cywilnoprawne i Płace. Moduł E-Kadry jest przeznaczony dla pracowników, którzy mogą korzystać ze swojego konta poprzez stronę internetową.

Płace

To podstawowa aplikacja do rozliczeń wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz stypendystów. Umożliwia grupowanie osób w ramach tzw. płatników, którzy mogą być dowolną grupą zatrudnionych.

Umowy cywilnoprawne

To moduł opracowany do obsługi wypłat wynikających z umów zlecenia i o dzieło. Umożliwia ewidencję i drukowanie umów oraz rachunków stanowiących podstawę do realizacji wypłat.

E-Dokumenty

Moduł powstał na potrzeby zmniejszenia kosztów i obniżenia czasochłonności prac związanych z przygotowaniem i wysyłką deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT 8C, PIT IFT-1, PIT 8AR, PIT 4R. W celu dokonania wysyłki deklaracji można przygotować paczkę dokumentów elektronicznych.

Świadczenia socjalne

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji wypłat świadczeń z uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych oraz obsługę pożyczek z funduszu mieszkaniowego. Moduł wykorzystuje kadrową kartotekę osobową, umożliwiając ewidencję wypłacanych świadczeń pieniężnych oraz przekazanych świadczeń „w naturze” (bilety, karnety).

Kasa Pracownicza

Moduł przeznaczony jest do obsługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na uczelniach wyższych. Umożliwia ewidencję członków Kasy, stanów zgromadzonych wkładów oraz udzielonych pożyczek i spłacanych rat.

E-Pracownicy obsługi

Moduł wspomagający zarządzanie czasem pracy pracowników portierni i szatni oraz rozliczeniem firm zewnętrznych w ramach umów na ochronę, wywóz nieczystości czy sprzątanie.

Księgi i Finanse

Moduł stanowi kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do wspierania działalności finansowo-księgowej uczelni wyższej.

Faktury

Moduł przeznaczony do ewidencji dokumentów sprzedaży i zakupu z obsługą płatności za pomocą poleceń wypłaty oraz przelewów.

Limity, E-Limity

Moduł nadzorowania środków finansowych przeznaczonych na określone typy działalności prowadzonych na uczelni.

Zamówienia

To kompleksowy system wspomagający organizowanie procedur zakupowych.

Magazyny

Moduł zapewnia pełną ewidencję dokumentów w obrocie magazynowym.

Majątek trwały

Aplikacja umożliwia kompleksową ewidencję majątku trwałego i wyposażenia, wystawianie dokumentów związanych z gospodarką majątkiem uczelni.

Nieruchomości

Aplikacja wspomagająca zarządzanie gruntami oraz budynkami będącymi własnością uczelni, jak również tymi wynajmowanymi od podmiotów zewnętrznych.

Tereny zielone

Moduł przechowuje informacje dotyczące terenów należących do uczelni a także zaplanowanych i zrealizowanych czynności na tych obszarach.

Media

Moduł prowadzi ewidencję i rozliczenie kosztów dla: energii cieplnej, wody, prądu, gazu oraz usług telekomunikacyjnych.

Transport

Moduł wspiera zarządzanie flotą samochodową oraz rejestracją kart drogowych wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowców.

E-Ubezpieczenia

Moduł umożliwia ewidencję polis ubezpieczeniowych wspólnie z kalendarzem płatności składek ubezpieczeniowych.

Kasy

Narzędzie służące do obsługi wpłat i wypłat gotówkowych.

CRM

Moduł jest narzędziem, którego głównym celem jest gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentacja informacji dotyczących kontrahentów przedsiębiorstwa.

Service Desk

Dodatkowy mechanizm ułatwiający komunikację z kontrahentami.

Pakiet integracyjny

Pakiet integracyjny umożliwia dwukierunkową wymianę danych z oprogramowaniem firm trzecich. Doskonała integracja z Moodle, systemami SSO, systemami dla bibliotek zmniejsza nakład pracy i znacznie usprawnia obieg informacji.

Wirtualne kadry

Ułatwiamy pracę pracownikom, dając im indywidualny dostęp do systemu, ich danych finansowych czy sekcji z wnioskami. Nasz system to bezpieczny sposób na kontrolę warunków zatrudnienia oraz wszelkich formalności z tym związanych.

Organizacja pracy pracowników obsługi

Innowacyjne i solidne zarządzanie czasem pracy w oparciu o czytelny, wirtualny harmonogram i gromadzone dane o umowach oraz zastępstwach. W jednym module jest baza wszystkich kontrahentów i najemców, co znacznie ogranicza występowanie błędów proceduralnych.

System relacji z klientem

Moduł zbiera wszystkie informacje o kontrahentach uczelni. Sprawdza się do rezerwacji sprzętu firmowego, planowania urlopów, archiwizacji dokumentów, a nawet korekty projektów. System kontroluje statusy zadań i informuje o nich pracowników.

Ubezpieczenie mienia uczelni

Nasz system dla uczelni porządkuje terminy płatności składek i pozwala na rejestrację polis. Precyzyjnie opracowany kalendarz posiada funkcję przypominania o zbliżających się płatnościach i kontroluje etapy likwidacji szkód.

BI
ActiveDirectory
Mautic
Szkolenia
Ankiety
CAS
Qlik
Redmine

Technologie

Od ponad 30 lat wdrażamy i udoskonalamy nasze solidne i nowoczesne oprogramowanie Kalasoft EDU, które jest proste w obsłudze. Jest to system do zarządzania dydaktyką klasy ERP, czyli Enterprise Resource Planning, który skutecznie optymalizuje pracę instytucji i przedsiębiorstw. Wiemy, jak ważne jest usystematyzowane zarządzanie danymi, dlatego stworzyliśmy narzędzie, które to umożliwia. Nasze rozwiązanie jest bezpieczne, elastyczne, intuicyjne i dostosowane do potrzeb klienta - oprogramowanie dla dziekanatu jest stale udoskonalane i rozszerzane przez naszych programistów i konsultantów.

Skontaktuj się z nami

Każdorazowo zapewniamy efektywną realizację i sprawne wdrożenie systemu. Chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów, którzy skorzystali z naszego doświadczenia i dziś oszczędzają dzięki temu czas? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

Od ponad 30 lat pomagamy uczelniom i innym podmiotom usprawniać ich pracę. Opracowaliśmy narzędzie powszechnie wykorzystywane do zarządzania działaniami instytucji oraz przedsiębiorstw, które indywidualnie dostosowujemy i wdrażamy na życzenie Klienta.

+48 61 661 11 00