Wyszukiwanie na stronie

Zerowy PIT coraz bliżej – przygotowanie w 5 krokach

Zerowy PIT, który wejdzie w życie od 1 sierpnia 2019r., wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również obowiązkami dla młodych podatników. Z związku ze zmianami dodatkowe zadania czekają także pracodawców (w tym uczelnie wyższe). Co warto wiedzieć o nowych przepisach?

Mówiąc o zaletach i wadach, które przyniesie zerowy PIT, warto zwrócić uwagę na aspekt finansowy. Zwolennicy zniesienia podatku szacują, że każdy młody podatnik oszczędzi dzięki niemu nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Z kolei przeciwnicy wskazują, że zerowy PIT oznacza wysokie koszty dla budżetu państwa. Minusem mogą być również niejasne przepisy.

1. Zmiany dla młodych podatników

Choć zmiany obejmą tylko młodych podatników, powinien zapoznać się z nimi każdy. Kim są i będą więc „młodzi podatnicy”? Należy zauważyć, że to osoby w wieku do 26. roku życia włącznie, które zatrudnią się np. na umowę o pracę czy umowę zlecenie, a ich roczne przychody nie przekroczą kwoty wskazanej w ustawie.

Mówiąc językiem prawniczym, zerowy PIT będzie dotyczył „Przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymywanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł”.

2. Zerowy PIT – limit w 2019 roku

Zapoznając się ze zmianami, warto zwrócić uwagę na fakt, że limit przychodów będzie liczony dla „danego roku podatkowego”. Dlatego też od sierpnia 2019r. będzie wynosił on 5/12 pierwszego progu, czyli 35 636,67 zł.

Dodatkową trudnością będzie fakt, że obecnie ustawa nie określa jasno, kto będzie pilnował przekroczenia pierwszego progu. W dalszym ciągu nie wiadomo też, jak zostanie naliczony podatek, gdy młody pracownik zarobi więcej pieniędzy. Wspomnianą sytuację można zobrazować następującym przykładem. Wystąpi ona np. gdy student będzie pracował w ciągu roku u większej liczby pracodawców i nie będzie pamiętał, ile zarobił w danej firmie.

3. Potrzebne oświadczenie

Każdy pracodawca zatrudniający młodego podatnika będzie potrzebował od niego odpowiedniego oświadczenia. W takim przypadku pracownik zadeklaruje, że jego zarobki zostaną w całości objęte zwolnieniem PIT. Tylko w takiej sytuacji uczelnia czy firma nie będzie musiała obliczać i pobierać zaliczek na PIT za okres od sierpnia do grudnia 2019r. W efekcie młody podatnik, który na koniec roku rozliczy e-PIT lub PIT, otrzyma od urzędu skarbowego zwrot podatku naliczonego do lipca.

4. Pozostałe obowiązki

W związku z powyższym zerowy PIT można nazwać nową „ulgą”. Warto pamiętać o tym, że w myśl nowych przepisów osoby korzystające z takiej „ulgi”, nie będą zwolnione ze składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ (jeśli dana umowa będzie ich wymagać). Przykładowo, zatrudniając ucznia czy studenta na umowę o pracę, pracodawca „oszczędzi” tylko i wyłącznie na podatku dochodowym.

Co w związku z tym z doktorantami? Ich sytuacja się nie zmieni. Jeśli pracodawca zatrudni doktoranta na umowę wskazaną w nowych przepisach, skorzysta tylko i wyłącznie na zerowym PIT.

5. Wnioski dla pracodawców i pracowników

Warto pamiętać o tym, że zerowy PIT nie obejmie młodych przedsiębiorców oraz młodych pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło. Dlatego jest to spore udogodnienie, ale nie dla wszystkich młodych podatników i nie dla wszystkich firm.

Podsumowując, na zmianach zyskają pracodawcy zatrudniający uczniów i studentów na umowę zlecenie (zwolnioną ze składek ZUS). Taka forma zatrudnienia oznacza zerowe koszty dla pracodawców. Dalszymi konsekwencjami zmian mogą być wyższe wynagrodzenia dla „młodych podatników”, którzy dalej będą się uczyć i zdobywać doświadczenie. Obserwując zakres zmian, widać, że będą one kształtować nie tylko rynek pracy, ale też przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. Dlatego też w Kalasoft jesteśmy przygotowani na nadchodzące zmiany! Zintegrowany system HMS Solution uwzględnia wspomniane regulacje, oczekiwania pracodawców-uczelni wyższych oraz ich pracowników.

Skontaktuj się z nami

Każdorazowo zapewniamy efektywną realizację i sprawne wdrożenie systemu. Chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów, którzy skorzystali z naszego doświadczenia i dziś oszczędzają dzięki temu czas? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

Od ponad 30 lat pomagamy uczelniom i innym podmiotom usprawniać ich pracę. Opracowaliśmy narzędzie powszechnie wykorzystywane do zarządzania działaniami instytucji oraz przedsiębiorstw, które indywidualnie dostosowujemy i wdrażamy na życzenie Klienta.

+48 61 661 11 00