eHMS/dsys – Wirtualny dziekanat – Bardzo nowoczesne, intuicyjne i przejrzyste narzędzie umożliwiające użytkownikowi systemu przeglądanie przez witrynę www takich danych Uczelni, jak: dane osobowe i informacje o przebiegu studiów, zdjęcia studentów i wykładowców, wydruk protokołów i list studenckich. System daje możliwość stworzenia elektronicznego protokołu egzaminacyjnego, czyli rejestrację ocen studenta przez wykładowcę.

Wirtualny Dziekanat działa całą dobę, nie ogranicza się do godzin pracy tradycyjnego dziekanatu, nie absorbuje czasu pracy jego pracowników. Możliwości korzystania z wirtualnego dziekanatu oraz dostęp do danych jest zgodny z personalizacją i ze względu na to powstały odpowiednie profile typu: administrator, rektor, dziekan, wykładowca, kwestura, pracownik dziekanatu oraz student.

Zastosowanie:

 • dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
 • sprawdzanie danych osobowych studenta
 • możliwość edycji niektórych danych kontaktowych
 • przeglądania własnego planu zajęć, programu studiów, decyzji dziekana, odpłatności
 • podgląd przedmiotów i ocen z bieżącego i poprzednich semestrów
 • informacja o stanie zaliczenia semestrów wraz ze średnią
 • składanie wniosków o akademik
 • przeglądanie rezerwacji
 • dostęp do danych stypendialnych, stan złożonych wniosków i ich realizacja
 • monitorowanie wpłat czesnego i ewentualnego zadłużenia wraz z odsetkami
 • możliwość uruchomienia zapisów na przedmioty obieralne i fakultatywne oraz na wybór prowadzącego
 • sprawdzanie przynależności studentów do danej grupy
 • ewidencja fotografii studentów
 • wprowadzanie ocen przez wykładowcę
 • ankiety
 • wysyłanie do studentów komunikatów via Internet; grupowo lub indywidualnie
 • czasowe umieszczanie na WWW dedykowanych komunikatów na rok, na semestr, ogłoszeń znikających po ustalonym czasie
 • możliwość przekazywania wiadomości od pracowników dziekanatów, wykładowców do studentów
 • ułatwienie kontaktu z prowadzącym poprzez podanie jego planu zajęć, terminów konsultacji i możliwości wysłania wiadomości e mail
 • panel informacyjny zawierający ogłoszenia skierowanego do wybranej grupy studentów lub konkretnego studenta/prowadzącego
 • drukowanie podań, list studenckich i protokołów
 • drukowanie gotowych przelewów na opłaty za studia

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas