ul. Władysława Nehringa 3, 60-247 Poznań, T: +48 61 661 11 00, F: +48 61 661 11 05, E: biuro@kalasoft.pl

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych – jak edukować?

Styczeń 28, 2019

Profilowanie działań pod kątem różnych użytkowników, przekazywanie im wiedzy i umiejętności na szeroką skalę – tak powinna wyglądać edukacja zwiększająca bezpieczeństwo danych. Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych (obchodzony co roku 28 stycznia) stanowi okazję, by przyjrzeć się temu z bliska.

Cel edukacji na temat bezpieczeństwa danych powinien być jeden – sprawić, by newralgiczne informacje były zawsze jak najlepiej chronione.

Obszary bezpieczeństwa danych

Wiedza o bezpieczeństwie danych ewoluuje. Nawet obszary, które z pozoru nie są związane z ochroną danych, mają wpływ na ich bezpieczeństwo. Dlatego warto, by wiedza na ten temat była przekazywana od edukacji wczesnoszkolnej, aż po uczelnie wyższe. Edukacja powinna dotyczyć nie tylko uczniów i studentów, ale też osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i administrację danych (w tym pracowników uczelni wyższych).

Z racji dużej liczby rozmaitych zagrożeń ciężko stworzyć jedno uniwersalne narzędzie, które pozwoli w pełni chronić newralgiczne informacje. Dlatego tak ważne jest podejmowanie różnorodnych i sprofilowanych działań na rzecz bezpieczeństwa danych.

Doskonalenie zintegrowanego systemu

Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelniami wyższymi. Istotny nacisk kładziemy również na podnoszenie kompetencji administratorów danych. Na bieżąco monitorujemy opisywane w mediach przypadki wycieków danych z niektórych szkół wyższych w Polsce, a także luk bezpieczeństwa w firmach i instytucjach publicznych. Wyciągamy wnioski na przyszłość i wdrażamy kolejne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo danych.

Kalasoft Sp. z o.o.