ul. Władysława Nehringa 3, 60-247 Poznań, T: +48 61 661 11 00, F: +48 61 661 11 05, E: biuro@kalasoft.pl

E-learning okiem Kalasoft

Luty 22, 2019

Komunikacja między studentami a pracownikami uczelni, składanie przez studentów wniosków online, możliwość składania prac dyplomowych, uzupełnianie ocen przez wykładowców to przykładowe działania, które usprawnia wirtualny dziekanat. Zintegrowany system zarządzania uczelnią w dodatkowym połączeniu z portalem e-learningowym daje wiele możliwości. Rozwój dotyczy studentów, jak również szkoły wyższe.

Co trzeci student w USA zapisany jest na co najmniej jeden kierunek online – wskazują wyniki amerykańskich badań. Jak prezentuje się sytuacja e-learningu w Polsce?

Wiedza w praktyce

Istnieje wiele możliwości technicznych pozwalających zintegrować oprogramowanie dla uczelni wyższych z platformą do nauki online. E-learning pełni jednak w Polsce głównie rolę pomocniczą dla zajęć prowadzonych w budynkach uniwersytetów. Najczęściej przez Internet prowadzone są zajęcia fakultatywne czy kursy otwarte.

Decyzja władz uczelni, czy inwestować w e-learning wymaga dodatkowych działań. Należy do nich m.in. wypracowanie odpowiedniej formuły zajęć (także praktycznych) czy weryfikacji prac studentów.  Niezbędne jest również przygotowanie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Ocenę osiągnięć i wiele innych procesów ułatwia e-dziekanat.

Zintegrowane studia przyszłości

E-learning rozwija się na polskich uczelniach stopniowo. W innych obszarach (np. szkolenia dla pracowników) jest bardziej popularny. To, jak zmienia się nauka dzięki nowoczesnym technologiom często zaskakuje jednak opinię publiczną. Dowodem na to jest przykład zza granicy, gdy w ubiegłym roku szkoła zastąpiła wykładowcę hologramem. Możliwe, że niedługo równie dynamicznie zmieni się zdalne studiowanie w Polsce.

Kalasoft Sp. z o.o.