Wyszukiwanie na stronie

Świadectwo pracy dla pracownika uczelni – 5 pytań i odpowiedzi

Nowe zapisy w Kodeksie pracy, które weszły w życie 7 września 2019r., nakładają na pracodawców obowiązki związane m.in. z dotrzymaniem terminu wydania świadectwa pracy. Jeśli firma czy uczelnia spóźni się z wydaniem tego dokumentu, może otrzymać grzywnę. Co jeszcze należy wiedzieć o zmianach? Jak będzie wyglądać świadectwo pracy przyszłości?

Po pierwsze, warto mieć świadomość, że nowe przepisy wprowadzają nie tylko obowiązki dla pracodawców, ale również regulują pewne prawa dla zatrudnionych.

Jak będzie wydawane świadectwo pracy po zmianach?

Zgodnie z nowymi zapisami pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Wprowadzony termin jest dwukrotnie dłuższy od okresu, który obowiązywał do tej pory.

Ustawodawca wprowadził także drugą ważną zmianę w zakresie świadectw pracy, doprecyzowując informację o terminie wydania dokumentu. Pracodawca powinien przekazać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli nie może zrobić tego z przyczyn obiektywnych, powinien wysłać ten dokument pocztą. Ze szczegółami zmian można zapoznać się m.in. pod adresem prawo.sejm.gov.pl.

Powyższe zmiany są powszechne. Określenie dokładnej daty wydania świadectwa pracy pomaga również uporządkować formalności kadrowe.

O co pytają pracodawcy akademiccy?

Co ciekawe, powyższe terminy nie są jedynymi nowościami w zakresie świadectw pracy, które weszły w życie w ostatnim czasie. Uczelnie wyższe wydają się dobrze przygotowane do zmian i częściej pytają konsultantów o przepisy Kodeksu pracy, które weszły w życie już w czerwcu br.

Czerwcowe zapisy dotyczyły zmiany wzoru świadectwa pracy i usunięcia z niego imion rodziców zatrudnionego. Nie bez powodu pozostały one ważne dla uczelni wyższych. Pracodawcy akademiccy zazwyczaj zawierają bowiem umowy z pracownikami w ramach semestrów akademickich.

Jak wygląda to od strony technicznej?

Wyprzedzając zmiany przepisów, dostarczamy Klientom narzędzia umożliwiające modyfikację szablonów standardowych pism (w tym świadectw pracy). Doradzając pracodawcom akademickim, wyjaśniamy wszelkie wątpliwości związane ze zmianami w Kodeksie pracy i wspieramy uczelnie w pracach technicznych.

Z kolei każdy pracodawca akademicki dba o poprawność danych zawartych np. w świadectwie pracy, rzetelność, a także termin wydania tego dokumentu.

Czego jeszcze oczekują użytkownicy?

Jako twórcy zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią coraz częściej słyszymy od użytkowników, że oprogramowanie powinno pełnić również funkcję kontrolną. Przykładem kontroli jest codzienna weryfikacja stanu zatrudnienia. Pracodawca może też np. monitorować daty zatrudnień pracowników lub tworzyć plany pracy. Na podstawie różnego typu przypomnień, powiadomień czy raportów użytkownik posiada wiedzę, któremu z pracowników powinien wystawić świadectwo pracy.

Czego można spodziewać się w przyszłości?

Zmiany postępują szybko. Elektronizację dokumentów widać na każdym kroku. Coraz więcej osób korzysta z takich rozwiązań jak Twój e-PIT czy mObywatel. Wprowadzenie e-świadectw pracy, stworzenie scentralizowanej bazy takich dokumentów i umożliwienie pobierania danych o zatrudnionych jest więc kwestią czasu.

Elektroniczne dokumenty (typu e-RMUA, e-PIT, e-zwolnienia) cieszą się również ogromną popularnością wśród użytkowników HMS Solution. Wprowadziliśmy je w ciągu ostatnich lat, pomagając użytkownikom w ich codziennej pracy.

Skontaktuj się z nami

Każdorazowo zapewniamy efektywną realizację i sprawne wdrożenie systemu. Chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów, którzy skorzystali z naszego doświadczenia i dziś oszczędzają dzięki temu czas? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

Od ponad 30 lat pomagamy uczelniom i innym podmiotom usprawniać ich pracę. Opracowaliśmy narzędzie powszechnie wykorzystywane do zarządzania działaniami instytucji oraz przedsiębiorstw, które indywidualnie dostosowujemy i wdrażamy na życzenie Klienta.

+48 61 661 11 00