RODO 2019 – wyzwania dla edukacji i biznesu

Ponad 3000 zgłoszeń zanotowano w pierwszym półroczu obowiązywania RODO. Takie statystyki prezentowali niedawno w mediach przedstawiciele UODO. Czy obrazują one to, jak instytucje i firmy radzą sobie z RODO? Jakie wyzwania dla ochrony danych osobowych może przynieść 2019 rok?

Nie brakuje pytań, które w związku z RODO zadają sobie przedsiębiorcy i osoby interesujące się bezpieczeństwem danych.

Przystosowanie się do zmian, które weszły w życie w ostatnim roku to proces. Dowodem na to były m.in. wycieki danych studentów (w tym z uczelni z Poznania, Krakowa). Pojawiły się także luki bezpieczeństwa w firmach i instytucjach oraz inne naruszenia danych osobowych. Duża część z nich została zgłoszona po pojawieniu się RODO.

Jednym z zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych są błędy ludzkie. Ryzyko ich wystąpienia można zmniejszyć m.in. dzięki wdrożeniu systemu informatycznego. Narzuca on instytucjom i firmom określone standardy postępowania. Przydają się one w dobie RODO. Zarządzając danymi, warto być jednak przygotowanym na różne scenariusze. Należy na bieżąco aktualizować polityki bezpieczeństwa organizacji i dostosowywać się do zmian.

Nigdy nie da się przewidzieć wszystkich możliwych zagrożeń. Należy odpowiednio zabezpieczać jednak dane i udoskonalać narzędzia informatyczne. Nie powinno zapominać się także o podnoszeniu kompetencji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych. W 2019 roku należy kontynuować działania zwiększające świadomość obywateli na temat bezpieczeństwa danych osobowych (np. realizować szkolenia, a także wytyczne postępowania w związku z RODO).

Edukacja na temat bezpieczeństwa danych powinna odbywać się w szkołach każdego szczebla i obejmować uczniów, studentów, jak i przede wszystkim pracowników administracji. Warto (nie tylko w związku z RODO) podejmować jak najwięcej działań na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych.