Rekrutacja na studia w normalnym trybie?

Wiele uczelni wyższych dostosowuje rekrutację do nowej rzeczywistości przesuwając termin rejestracji kandydatów. Do tej pory nie zmienia się jednak sposób, w jaki kandydaci mieliby złożyć dokumenty.

Rekrutacja wysokiego ryzyka

Brakuje rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo zarówno kandydatów, jak i osób odpowiedzialnych za przyjmowanie dokumentów. Chociaż wstępna weryfikacja przebiega przez Internet, to konieczna jest osobista wizyta na uczelni w celu złożenia dokumentów potwierdzających elektroniczne deklaracje. Rekrutacja tradycyjna oznacza kolejki kandydatów, którzy będą tłoczyć się w ciasnych korytarzach uczelni.

Dokumenty drogą elektroniczną – na zachodzie to nie problem

Rekrutacja w Wielkiej Brytanii nie wymaga od kandydatów osobistej obecności na uczelni. Wszystkie dokumenty składane są drogą elektroniczną, a rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są przez komunikator

Takie rozwiązanie miałoby szanse powodzenia także w Polsce, ponieważ od wielu lat funkcjonuje już Krajowy Rejestr Matur. Wyniki egzaminu dojrzałości są dostępne w wersji papierowej i cyfrowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej[1] wszystkie dane widnieją w centralnej bazie elektronicznej. Zapobiega to oszustwom i przyspiesza weryfikację kandydatów na studia.

Studenci nie widzą przeszkód

Najnowsze badania przeprowadzone przez dr hab. Waldemara Rydzaka, prof. UEP w ramach Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pokazują, że rekrutacja drogą elektroniczną nie byłaby dla studentów problemem.

2332 respondentów pierwszego roku studiów oceniło dotychczasowy etap rekrutacji drogą elektroniczną na 7,27 w 10-cio stopniowej skali. Ich zdaniem najlepiej poradziły sobie uczelnie humanistyczne (7,57). To najwyższa przyznana funkcjonalnościom systemów informatycznych ocena.

Technicznie możliwe

W czasie epidemii, nad systemami informatycznymi uczelni wyższych czuwa sztab programistów. Grzegorz Kaliński, Prezes Kalasoft Sp. z o.o. przyznaje, że takie rozwiązanie byłoby realne.

– Rekrutacja drogą elektroniczną jest kwestią złożoną, jednak możliwą do zrealizowania. Konieczne byłoby wzięcie pod uwagę kandydatów z zagranicy, do których dokumentacji polskie szkoły wyższe nie miałyby dostępu. Postęp informatyczny powinny wspierać również odpowiednie przepisy prawne, które umożliwią składanie dokumentów drogą elektroniczną – mówi ekspert.

Pandemia w znacznym stopniu przyspiesza cyfryzację nie tylko szkolnictwa wyższego, ale też innych instytucji. Po wszystkim konieczne będzie jednak uregulowanie prawne wielu wprowadzonych w przyspieszonym tempie rozwiązań. Być może, funkcjonowanie urzędów i uczelni zmieni się nie do poznania – podsumowuje.


[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z dnia 18 maja 2018 r.): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000939


Zintegrowany system informatyczny, czyli specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania uczelnią wyższą i dziekanatem, dopasowane do jej potrzeb, zapewniające bezpieczeństwo danych oraz oferujące e-dokumenty to przyszłość szkolnictwa wyższego.

Na urządzeniach mobilnych wyświetla się responsywnie zapewniając większą uniwersalność i poziom bezpieczeństwa niż aplikacja mobilna.

Więcej informacji o oferowanych przez Kalasoft Sp. z o.o. rozwiązaniach ERP dla uczelni – HMS Solution znajdziecie na  https://www.kalasoft.pl/hms/

Komentarze naszych specjalistów dotyczące takich tematów jak podatek PIT, RODO, bezpieczeństwo danych i cyfryzacja szkół wyższych można przeczytać w aktualnościach na https://www.kalasoft.pl/aktualnosci/

Aktualne oferty pracy w Kalasoft Sp. z o.o. są dostępne pod adresem https://www.kalasoft.pl/kariera/

https://www.facebook.com/kalasoftspzoo