Oprogramowanie do zdalnej rekrutacji wspomaga zarządzanie uczelnią

Sytuacja epidemiologiczna zmusiła szkoły wyższe do przeprowadzenia zdalnej rekrutacji – wyłącznie poprzez oprogramowanie dla uczelni. Niektóre z nich, korzystały z tego sposobu po raz pierwszy. Konieczne było również dostosowanie się do późniejszych wyników egzaminu maturalnego. Nowe warunki sprawiły, że oprogramowanie do zarządzania uczelnią zmienia się dynamicznie.

Chętnych więcej niż zwykle!

O tegorocznej rekrutacji na uczelnie i wykorzystaniu oprogramowania do zarządzania uczelnią opowiedział Rzecznik Prasowy SGGW, dr inż. Krzysztof Szwejk:

– W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od wielu już lat w zasadzie cały proces rekrutacji odbywa się drogą elektroniczną. Kandydaci logują się do systemu rekrutacyjnego na stworzone przez siebie konto i w nim dokonują wszelkich zmian oraz dzięki temu systemowi otrzymują wszystkie informacje i decyzje komisji rekrutacyjnej na temat przebiegu tego procesu. Jedynym elementem rekrutacji, który wymaga osobistego stawienia się na uczelni jest złożenie wersji papierowej oryginałów dokumentów, ale już po decyzji o przyjęciu na studia w SGGW. Dokumenty można też przesłać pocztą i w tym roku kandydaci korzystali z tego rozwiązania chętniej niż w latach ubiegłych.

Zainteresowanie naszą uczelnie nie słabnie. W tym roku chętnych na studiowanie w SGGW było nawet o czterysta osób większe niż w roku ubiegłym.

Możliwe scenariusze

W życie wprowadzone zostały 3 możliwe warianty prowadzenia zajęć w rozpoczynającym się semestrze. Pierwszym z nich jest model stacjonarny, który w obliczu panującej epidemii wydaje się mało realny do zrealizowania. Z kolei nauczanie wyłącznie w formie on-line, wspierane przez oprogramowanie dla uczelni jest problematyczne z uwagi na kierunki takie jak medycyna, gdzie zajęcia praktyczne są bardzo trudne do przeprowadzenia w formie zdalnej. Z tego powodu, już teraz wiele uczelni zapowiada prowadzenie zajęć w formie mieszanej. Na taką formę nauczania decydują się władze Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Według zapowiedzi rzecznika krakowskiego uniwersytetu, zdalnie odbywać się będzie 75% zajęć.

Hybrydowe zajęcia oraz prace administracyjne z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania uczelnią będą odbywać się również na SGGW.

– Wprowadzenie w tym roku hybrydowego modelu kształcenia w SGGW jest wynikiem panującej epidemii, obowiązującego reżimu sanitarnego, a co za tym idzie – priorytetowym podejściem do bezpieczeństwa całej społeczności akademickiej SGGW, czyli ponad 20 tysięcy osób – mówi Rzecznik Prasowy SGGW, dr inż. Krzysztof Szwejk.

Technicznie możliwe

To, że nauczanie zdalne i oprogramowanie do zarządzania uczelnią odegra dużą rolę w nadchodzącym semestrze jest pewne. Zdaniem ekspertów, szkoły wyższe są dobrze przygotowane.

Dobiegł końca okres wakacyjny, który był czasem na wyciąganie wniosków z funkcjonowania nauczania zdalnego. Doświadczenia zdobyte podczas semestru letniego pozwoliły uczelniom oraz nam, producentom oprogramowania, na modernizację i wprowadzanie kolejnych ulepszeń we wszystkich obszarach. Bazując na opiniach użytkowników, przygotowujemy kolejne funkcjonalności, które z powodzeniem będą mogły działać w dobie epidemii. Zintegrowaliśmy nasze oprogramowanie dla uczelni m.in. z komunikatorami, takimi jak Microsoft Teams czy platformą edukacyjną Moodle. Ze względu na dużą niepewność dotycząca organizacji kolejnego semestru, przygotowujemy się na każdy scenariusz. Obecnie, systemy wspomagające zarządzanie uczelnią pozwalają na zdalne prowadzenie nawet bardzo dużej jednostki – mówi Grzegorz Kaliński, Prezes Kalasoft Sp. z o.o.

Rekrutacja a oprogramowanie do zarządzania uczelnią

Niektóre uczelnie rekrutację przez Internet z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania uczelnią, przeprowadziły po raz pierwszy. Swój system informatyczny modernizowała m.in. Wyższa Szkoła Urody, Zdrowia i Edukacji w Poznaniu.

– Modernizacja systemu informatycznego jest możliwa dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest wprowadzana przede wszystkim z myślą o studentach niepełnosprawnych – mówi V-ce Kanclerz Piotr Skrzypczak z WSUZiE który pełni funkcję Kierownika Projektu – Jednym z elementów nowego systemu informatycznego jest możliwość przeprowadzenia rekrutacji przez Internet, co w dobie pandemii znacznie podniesie bezpieczeństwo również pozostałych studentów.


Zintegrowany system informatyczny, czyli specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania uczelnią wyższą i dziekanatem, dopasowane do jej potrzeb, zapewniające bezpieczeństwo danych oraz oferujące e-dokumenty to przyszłość szkolnictwa wyższego.

Na urządzeniach mobilnych wyświetla się responsywnie zapewniając większą uniwersalność i poziom bezpieczeństwa niż aplikacja mobilna.

Więcej informacji o oferowanych przez Kalasoft Sp. z o.o. rozwiązaniach ERP dla uczelni – HMS Solution znajdziecie na  https://kalasoft.pl/oferta

Komentarze naszych specjalistów dotyczące takich tematów jak podatek PIT, RODO, bezpieczeństwo danych i cyfryzacja szkół wyższych można przeczytać w aktualnościach na https://www.kalasoft.pl/aktualnosci/