JPK-owe wyzwania dla niektórych podatników

Nowe przepisy podatkowe oraz nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VDEK) dostarczą nowych wyzwań podatnikom, którzy dotychczas rozliczali się kwartalnie. Wprowadzenie JPK_VDEK przesunęło się w czasie. Wszyscy już teraz uważnie obserwują jednak postęp prac nad ordynacją. W niektórych przypadkach zmiany mogą odczuć też uczniowie i studenci korzystający z odpłatnych form kształcenia.

Z technicznego punktu widzenia JPK_VDEK nie powinien stwarzać podatnikom kwartalnym większych problemów. Już teraz JPK_VAT sprawozdawany jest przez nich za okresy miesięczne. Gdzie tkwi więc przyczyna ewentualnych problemów?

Planowane modyfikacje przepisów podatkowych mają przełożenie na miesięczne obciążenia. W efekcie wpływają na płynność finansową podatników rozliczających się kwartalnie. Dotyczy to wszystkich firm i instytucji, których przychody ze sprzedaży i koszty zakupów nie rozkładają się równomiernie na poszczególne miesiące roku. Rozliczenie kwartalne pozwala na kumulację podatku należnego i naliczonego z trzech kolejnych miesięcy. Wspomniany podatek kumuluje się w jedno zobowiązanie podatkowe. Firma czy uczelnia, która wybiera taką formę sprawozdawania, może ograniczać obciążenie finansowe z tego tytułu. Ma ona taką możliwość w okresach, gdy nie ponosi większych wydatków pozwalających na zmniejszenie obciążenia z tytułu VAT należnego.

W świetle nowych regulacji uczelnie prywatne i inne tego typu instytucje rozliczające się kwartalnie mogą więc odczuć negatywne skutki przesunięcia płatności z tytułu podatku VAT na miesiące letnie. Obciążenie to, w przypadku rozliczenia kwartalnego odkładane było na październik. Budżety będą musiały zostać tak zmodyfikowane, aby aby zapewnić środki na jego pokrycie przy znacznie ograniczonych wpływach (np. z opłat za studia). Niewykluczone, że niektóre ze wspomnianych powyżej placówek wprowadzą czesne za cały rok kalendarzowy (a nie jak dotychczas za rok akademicki).

Najbliższe miesiące pokażą, w jakim kierunku będą ewaluować przepisy podatkowe. Pokażą też, jakie będą konsekwencje zmian. Powyższa prognoza (przygotowana m.in. przez specjalistów Kalasoft) jest jednak wielce prawdopodobna.