Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych – jak edukować?

Warto profilować działania pod kątem różnych użytkowników, przekazywać im wiedzę oraz umiejętności na szeroką skalę… Tak powinna wyglądać edukacja zwiększająca bezpieczeństwo danych. Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych (obchodzony co roku 28 stycznia) stanowi okazję, by przyjrzeć się temu z bliska.

Cel edukacji na temat bezpieczeństwa danych powinien być jeden. Wszyscy powinniśmy dążyć do tego, by zawsze jak najlepiej chronić newralgiczne informacje.

Obszary bezpieczeństwa danych

Wiedza o bezpieczeństwie danych ewoluuje. Nawet obszary, które z pozoru nie są związane z ochroną danych, mają wpływ na ich bezpieczeństwo. Dlatego warto przekazywać wiedzę na ten temat na różnych szczeblach nauczania (od edukacji wczesnoszkolnej, aż po uczelnie wyższe). Edukacja powinna dotyczyć nie tylko uczniów i studentów, ale też osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i administrację danych (w tym pracowników uczelni wyższych).

Jak powinno się edukować i zwiększać bezpieczeństwo danych? Stworzenie jednego uniwersalnego narzędzia, które pozwoli w pełni chronić newralgiczne informacje nie jest łatwe. Wynika to z dużej liczby rozmaitych zagrożeń. Dlatego tak ważne jest to, by podejmować różnorodne i sprofilowane działania na rzecz bezpieczeństwa danych.

Doskonalenie zintegrowanego systemu

Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelniami wyższymi. Istotny nacisk kładziemy również na podnoszenie kompetencji administratorów danych. Na bieżąco monitorujemy też opisywane w mediach przypadki wycieków danych z niektórych szkół wyższych w Polsce, a także luk bezpieczeństwa w firmach i instytucjach publicznych. Wyciągamy wnioski na przyszłość, dzięki którym wdrażamy kolejne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo danych.