Wyszukiwanie na stronie

Nowa funkcjonalność w module HMS/dsys.

W związku z tym, że Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

  1. kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2
  2. prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów

rozbudowano aplikację HMS/dsys tak, aby umożliwić, w ramach odrębnych toków studiów, prowadzenie danych o studentach wyrażających chęć realizacji takich zajęć. W słowniku przedmiotów umożliwiono ustalenie stawek za godzinę zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS i zajęć nieobjętych planem studiów. Na karcie głównej dodano obsługę naliczania przypisów za takie zajęcia. Na liście zajęć, użytkownik może oznaczyć, do jakiej kategorii należy przedmiot, naliczyć i skorygować przypisy. Efektem końcowym może być umowa na realizację tego rodzaju zajęć, w której można zastosować dedykowane tej funkcji znaczniki.

Skontaktuj się z nami

Każdorazowo zapewniamy efektywną realizację i sprawne wdrożenie systemu. Chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów, którzy skorzystali z naszego doświadczenia i dziś oszczędzają dzięki temu czas? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

Od ponad 30 lat pomagamy uczelniom i innym podmiotom usprawniać ich pracę. Opracowaliśmy narzędzie powszechnie wykorzystywane do zarządzania działaniami instytucji oraz przedsiębiorstw, które indywidualnie dostosowujemy i wdrażamy na życzenie Klienta.

+48 61 661 11 00