Zamówienia

Zamówienia to kompleksowy system wspomagający organizowanie procedur zakupowych. Umożliwia rejestrację planów i wniosków o zamówienia, rezerwację środków w ramach obowiązujących źródeł finansowania, gromadzenie szczegółowych informacji o prowadzonych postępowaniach, monitorowanie przebiegu procedury przetargowej, tworzenie bazy umów i kontrolę ich realizacji.