Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne to moduł opracowany do obsługi wypłat wynikających z umów zlecenia i o dzieło. Umożliwia ewidencję i drukowanie umów oraz rachunków stanowiących podstawę do realizacji wypłat.

Współpraca modułu z systemem Płace pozwala na wspólne: rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, kontrolowanie progu podstaw składek emerytalnych i rentowych, realizowanie potrąceń indywidualnych, obsługę zwolnień podatkowych i wielu kont bankowych.

W ramach modułu istnieje możliwość przygotowywania dokumentów rozliczeniowych PIT (11, IFT-1, 8AR), plików  z danymi do programu Płatnik (dokumenty zgłoszeniowe,  aktualizujące,  wyrejestrowujące i rozliczeniowe osób zewnętrznych zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i o dzieło)  oraz zbiorów z przelewami elektronicznymi.

Aplikacja umożliwia ewidencję umów i wypłat z rachunków składających się z kilku pozycji, różniących się np. kontami analitycznymi. W ramach modułu można tworzyć wydruki list płac, zestawienia  zbiorcze według różnych kryteriów.