Tereny zielone

Tereny zielonemoduł przechowuje informacje dotyczące terenów należących do uczelni a także zaplanowanych i zrealizowanych czynności na tych obszarach. Istnieje możliwość graficznego przedstawienia obszarów, terenów zielonych wraz z zabudowaniami oraz nasadzeniami. Wspomaga zarządzanie harmonogramem zadań, planowaniem i ich realizacją. Zawiera także stany magazynowe sprzętu i narzędzi potrzebnych do wykonania zaplanowanych prac.