Świadczenia socjalne

Świadczenia socjalne – Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji wypłat świadczeń z uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych oraz obsługę pożyczek z funduszu mieszkaniowego.

Moduł wykorzystuje kadrową kartotekę osobową, umożliwiając ewidencję wypłacanych świadczeń pieniężnych oraz przekazanych świadczeń „w naturze” (bilety, karnety). Wypłata świadczeń może być realizowana w oparciu o listy drukowane w module socjalnym lub poprzez import danych do modułu płac osobowych.

W ramach systemu prowadzona jest ewidencja pożyczek z funduszu mieszkaniowego, z możliwością drukowania umów zawierających niezbędne informacje dotyczące pożyczkobiorcy, poręczycieli czy wartości pożyczki i odsetek. Udzielone pożyczki mogą być automatycznie przenoszone do modułu płac osobowych w celu potrącania kolejnych rat.

Moduł umożliwia także ewidencję rat zmniejszających stan zadłużenia wpłacanych na konto uczelni lub do jej kasy.