E-Pensum

E-Pensum – Moduł ten umożliwia rozliczanie kadry dydaktycznej uczelni w ramach wypracowanych godzin (pensum). Dzięki niemu istnieje możliwość kontrolowania czasu pracy wykładowców i rozliczanie ich za faktycznie wykonaną pracę wraz z możliwością tworzenia umów zleć i przesyłaniem danych do działu płac.

Aplikacja rozlicza godziny dydaktyczne w różnych płaszczyznach(kierunek, semestr, przedmiot itp.), gwarantuje ona szybki dostęp do listy wszystkich prowadzących, możliwość obsady zajęć wraz z kontrolą pensum. System obsługuje zastępstwa wraz z wydrukami zrealizowanych godzin.

Administrator ma możliwość ewidencji i kontroli pensum pracowników, weryfikacji niedoborów, nieobecności, różnego typu umów wraz z rozliczaniem zajęć w ramach tych umów, generowania raportów oraz sporządzania wydruków związanych z realizacją zajęć.