Płace

Płace -to podstawowa aplikacja do rozliczeń wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz stypendystów. Umożliwia grupowanie osób w ramach tzw. płatników, którzy mogą być dowolną grupą zatrudnionych. Przypisanie pracownikowi konta analitycznego ułatwia dokonywanie automatycznych rozliczeń w  module finansowo- księgowym.

Pozwala to na usprawnienie i zmniejszenie obiegu dokumentów papierowych, co w efekcie daje oszczędność czasu i pracy. Moduł umożliwia rozliczanie wynagrodzeń finansowanych z różnych źródeł, takich jak budżet, projekty strukturalne, unijne czy inne, w podziale procentowym, z rozliczaniem czasu przepracowanego w ramach poszczególnych źródeł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami generuje pliki z danymi do Programu Płatnik, uwzględniając przy tym wypłaty z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

Optymalna eksploatacja aplikacji Płace wymaga wdrożenia modułu Kadry, choć – dzięki specjalnej budowie całego systemu – możliwe jest, przy zachowaniu szczególnych warunków, wykorzystanie tylko tego modułu.