Wyszukiwanie na stronie

Panel studenta

Panel studenta – nowoczesne, intuicyjne i przejrzyste narzędzie umożliwiające użytkownikowi systemu przeglądanie przez witrynę www takich danych jak: dane osobowe, informacje o przebiegu studiów, praktykach; zawiera zdjęcia studentów. Daje możliwość wyboru oferty dydaktycznej przez studentów z uwzględnieniem wyboru konkretnego prowadzącego.

System umożliwia stworzenie elektronicznego protokołu egzaminacyjnego, czyli rejestrację ocen studenta przez wykładowcę, a co za tym idzie umożliwia prowadzenie elektronicznego indeksu. Utworzony protokół jest możliwy do druku zarówno przez wykładowcę jak i pracownika dziekanatu. Oprócz protokołu, prowadzący ma możliwość wglądu do list studenckich oraz ich druku a także tworzenie i wydruk WEK-a (Weryfikacja Efektów Kształcenia).Zarówno student, jak i administrator ma możliwość edycji danych osobowych oraz kontaktowych studenta, sprawdzania planu zajęć, programów studiów, decyzji dziekana,  wymaganych odpłatności, listy przedmiotów i ocen.

System pozwala studentowi na składanie wniosków o miejsce w akademiku oraz przeglądanie swoich rezerwacji. Aplikacja gwarantuje dostęp do danych stypendialnych, stanu złożonych wniosków, realizacji wypłat, monitorowanie wpłat czesnego i ewentualnego zadłużenia wraz z odsetkami. Administrator ma możliwość tworzenia ankiet skierowanych odpowiednio dla studentów, absolwentów czy pracowników.

System ma możliwość wysyłania  do studentów wiadomości  zarówno grupowo jak i indywidualnie, przekazywanie wiadomości od pracowników dziekanatów czy wykładowców do studentów. W aplikacji umieszczane mogę być komunikaty z możliwością wybierania adresatów spośród wszystkich użytkowników. Widoczność ogłoszeń jest zależna od ustawień(zakres dat lub kryteria semestru i roku akademickiego).

W systemie udostępniane są plany zajęć oraz terminów konsultacji prowadzących. Z pomocą aplikacji student składać może elektroniczne podania  i odbierać decyzje, generować i drukować gotowe formularze przelewów opłat za studia. Aplikacja pozwala na wydruk list studenckich, protokołów, weryfikacji efektów kształcenia, ewidencji nieobecności, ocen cząstkowych, elektronicznego recenzowania prac dyplomowych oraz wysyłanie prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. Wirtualny Dziekanat działa całą dobę, nie ogranicza się do godzin pracy tradycyjnego dziekanatu, nie absorbuje czasu pracy jego pracowników.

Możliwości korzystania z wirtualnego dziekanatu oraz dostęp do danych jest zgodny z personalizacją i ze względu na to powstały odpowiednie profile typu: administrator, rektor, dziekan, wykładowca, kwestura, pracownik dziekanatu oraz student.

Skontaktuj się z nami

Każdorazowo zapewniamy efektywną realizację i sprawne wdrożenie systemu. Chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów, którzy skorzystali z naszego doświadczenia i dziś oszczędzają dzięki temu czas? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

Od ponad 30 lat pomagamy uczelniom i innym podmiotom usprawniać ich pracę. Opracowaliśmy narzędzie powszechnie wykorzystywane do zarządzania działaniami instytucji oraz przedsiębiorstw, które indywidualnie dostosowujemy i wdrażamy na życzenie Klienta.

+48 61 661 11 00