Panel pracownika

Panel pracownika  moduł przeznaczony do prezentowania danych, które wcześniej wprowadzono w modułach: Kadry, Umowy cywilnoprawne i Płace. Moduł E-Kadry jest przeznaczony dla pracowników, którzy mogą korzystać ze swojego konta poprzez stronę internetową. To uzupełnienie i integralna część modułu Kadry.

Moduł pozwala zarówno na prezentację danych pochodzących z systemu kadrowego, jak i posiada dane finansowe pracownika.  Aplikacja pozwala na zmianę przez pracownika wybranych danych osobowych, które pojawią się w module Kadry, po zaakceptowaniu ich przez użytkownika z odpowiednim poziomem uprawnień.Każdy pracownik posiada możliwość kontroli warunków zatrudnienia, weryfikacji odcinków swoich wypłat oraz może dokonać generacji karty wynagrodzeń.

Moduł przeznaczony jest również dla osób, które nie są pracownikami uczelni, a wykonują swoją pracę na zasadzie umów cywilno-prawnych.