Nieruchomości

Nieruchomości aplikacja wspomagająca zarządzanie gruntami oraz budynkami będącymi własnością uczelni, jak również tymi wynajmowanymi od podmiotów zewnętrznych. Umożliwia ewidencjonowanie faktycznego stanu nieruchomości i prowadzenie na nich czynności związanych z zawieraniem umów najmu, naliczaniem czynszów (również automatycznym) i waloryzacji oraz naliczaniem należnych podatków.

Integracja z innymi modułami systemu Solution zapewnia pracę na wspólnych danych w zakresie środków trwałych (moduł Majątek trwały), kontrahentów oraz rozliczeń finansowych (Księgi i Finanse).