Media

Media – moduł prowadzi ewidencję i rozliczenie kosztów dla: energii cieplnej, wody, prądu, gazu oraz usług telekomunikacyjnych. System pozwala również na ewidencję: umów, faktur oraz bilingów. Budowa systemu umożliwia przypisanie kosztów z tytułu mediów do miejsca ich powstania (budynki) z uwzględnieniem typów działalności oraz prezentację graficzną ich wzajemnych powiązań.

W ramach usług telekomunikacyjnych użytkownik posiada możliwość rozdziału kosztów za rozmowy telefoniczne: prywatne i służbowe, naliczanie należności za korzystanie z sieci Internet, zarówno dla operatorów sieci stacjonarnej, jak i komórkowej. Po dokonaniu rozliczenia system umożliwia generowanie wydruków i zestawień.

Istnieje możliwość definiowania układu i okresu sprawozdawczego (miesięcznie, kwartalnie, rocznie itp.) oraz sposobu prezentacji danych.