Majątek trwały

Majątek trwały – aplikacja umożliwia kompleksową ewidencję majątku trwałego i wyposażenia, wystawianie dokumentów związanych z gospodarką majątkiem uczelni. Dzięki zastosowaniu  modułu możemy zautomatyzować plan amortyzacji z rozróżnieniem amortyzacji bilansowej, podatkowej oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

Aplikacja Majątek trwały zapewnia również możliwość prowadzenia kilku osobnych ewidencji, w tym aparatury specjalnej powiązanej z prowadzonymi na uczelniach pracami związanymi z rozliczeniem źródeł finansowania.