Magazyny

Magazyny moduł zapewnia pełną ewidencję dokumentów w obrocie magazynowym. Organizuje proces inwentaryzacji, podpowiadając aktualne stany i tworząc zarządzenia inwentaryzacyjne, arkusze spisowe oraz rozliczając różnice inwentaryzacyjne w stosownych dokumentach. Dodatkowo daje możliwość wykorzystania działań konsygnacyjnych związanych z wydawnictwami na uczelniach.