Limity, E-Limity

Limity, E-Limity – moduł nadzorowania środków finansowych przeznaczonych na określone typy działalności prowadzonych na uczelni. Możliwość szczegółowej ewidencji różnych typów źródeł finansowania (m.in. grantów, funduszy strukturalnych, dotacji z NCBiR itp.) oraz ich wydatków jeszcze przed zatwierdzeniem ich przez jednostki księgowości, dając informacje o bieżącym stanie finansów.

Dodatkowo, realizowana w module ewidencja składanych zamówień zapewnia informacje o przewidywanym stanie środków, co pozwala na uniknięcie ich przekroczenia w momencie faktycznej realizacji zamówień. Dostępne są raporty dotyczące limitów, wpływów, zamówień i wydatków.

W ramach poszczególnych limitów możliwe jest prowadzenie planów rzeczowo-finansowych dla poszczególnych rodzajów kosztów (amortyzacja, delegacje, wynagrodzenia itp.).