Księgi i Finanse

Księgi i Finanse – moduł stanowi kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do wspierania działalności finansowo-księgowej uczelni wyższej. Zarządzanie systemem jest zgodne z normami prawnymi i formalnymi dotyczącymi rachunkowości.

Jest on w pełni zintegrowany z otaczającymi go elementami, takimi jak: obsługa kas i banków, ewidencja dokumentów zakupowych i sprzedażowych, ewidencja środków trwałych oraz zarządzanie gospodarką magazynową oraz wszystkimi innymi modułami systemu HMS Kalasoft.