Kasa Pracownicza

Kasa Pracownicza moduł przeznaczony jest do obsługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na uczelniach wyższych. Umożliwia ewidencję członków Kasy, stanów zgromadzonych wkładów oraz udzielonych pożyczek i spłacanych rat.

Bezpośrednia współpraca z modułem kadrowym Kadry pozwala na korzystanie z niezbędnego zakresu danych osobowych w nim zgromadzonych. Automatyczny przepływ informacji dotyczących udzielonych pożyczek i realizowanych przez listy płac spłat pomiędzy aplikacją a systemem płacowym usprawnia współpracę tych jednostek w szerokim zakresie.

Moduł realizuje zadania związane z przestrzeganiem przepisów KZP odnośnie ilości poręczeń, maksymalnych kwot pożyczek itp., prowadzi księgowość Kasy w niezbędnym zakresie.