Kadry

Kadry Moduł przeznaczony do wspomagania pracy w działach osobowych, dostosowany do specyfiki każdej uczelni. Aplikacja jest rozbudowanym, zintegrowanym i kompleksowym systemem umożliwiającym efektywne wspieranie prac działów kadr i innych jednostek w zakresie prowadzenia spraw osobowych.

Dzięki zastosowaniu centralnej bazy danych i udostępnianiu informacji innym jednostkom osiągnięto wysoki stopień integracji i wiarygodności danych. Najważniejsze funkcje modułu to: ewidencja danych osobowych pracowników, ewidencja danych dotyczących zatrudnienia na uczelni, ewidencja poprzednich miejsc pracy  wraz z automatycznym naliczaniem stażu, ewidencja czasu pracy, ewidencja i rozliczanie absencji pracowników: choroby, urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, wychowawcze  i inne, tworzenie zestawień pracowników spełniających określone wymagania, ustalone przez użytkownika, obsługa dokumentów zgłoszeniowych, aktualizujących i wyrejestrowujących pracowników uczelni  dla ubezpieczeń społecznych,  sprawozdań GUS oraz eksport danych do Pol-on.