Internetowa rekrutacja

Internetowa rekrutacja – aplikacja przeznaczona do internetowej rejestracji kandydatów na studia . Umożliwia przeprowadzenie całego procesu rekrutacji od wprowadzenia przez kandydata informacji niezbędnych do dalszych czynności rekrutacyjnych, poprzez wygenerowanie poleceń zapłaty, wspieranie działań komisji rekrutacyjnych (zatwierdzanie poprawności wprowadzonych danych) aż po proces przyjęcia kandydata – poinformowanie o fakcie przyjęcia, przeniesienie danych do systemu dziekanatowego (Dziekanat).

Możliwość tworzenia wielu konfiguracji Rekrutacji pozwala zróżnicować procesy zapisu kandydatów w zależności od wybranych przez administratora kryteriów. Rejestracja może być prowadzona po angielsku oraz umożliwia zapisy na program SOCRATES-ERASMUS, jak również daje możliwość załączania wskazanych dokumentów PDF. Administrator systemu ma możliwość definicji wprowadzania danych przez kandydata  w dowolnej kolejności, system sam weryfikuje poprawność wprowadzanych danych(PESEL, data urodzenia i inne).

Aplikacja daje możliwość masowej zmiany statusu kandydatów na studenta po pozytywnie zakończonym procesie rekrutacyjnym. Podczas wyszukiwania kandydata lub kandydatów możemy ich wyfiltrować oraz posortować za pomocą różnych kryteriów. System umożliwia weryfikacje wyników matur z danymi Krajowego Rejestru Matur. Administrator ma możliwość wysłania kandydatom informacji za pomocą SMS’ów czy e-maili.