Faktury

Faktury – moduł przeznaczony do ewidencji dokumentów sprzedaży i zakupu z obsługą płatności za pomocą poleceń wypłaty oraz przelewów. Na podstawie wprowadzonych dokumentów można wydrukować rejestr VAT oraz przygotować deklarację.

Moduł współpracuje z wieloma modułami systemu HMS Kalasoft, a w szczególności z modułem Księgi i Finanse w zakresie dekretacji dokumentów, monitorowania rozrachunków i obsługi rejestru VAT, z modułem Budżetowanie w zakresie klasyfikacji przychodów i kosztów do źródeł finansowania oraz z modułem Zamówienia w zakresie realizacji zamówień.