E-Pracownicy obsługi

E-Pracownicy obsługi – moduł wspomagający zarządzanie czasem pracy pracowników portierni i szatni oraz rozliczeniem firm zewnętrznych w ramach umów na ochronę, wywóz nieczystości czy sprzątanie. W module rejestruje się umowy oraz prowadzi ich rozrachunki, dzięki czemu mamy stały podgląd i kontrolę nad wydatkowanymi funduszami oraz realizacją umowy.

Jest to moduł do tworzenia harmonogramówrozliczenia czasu pracy pracowników i ich absencji zgodnie z prawem pracy. Dzięki wprowadzanym informacjom umożliwia tworzenie raportów, list obecności, zastępstw oraz innych mniej czy bardziej skomplikowanych zestawień.