E-Dokumenty

E-Dokumenty – moduł powstał na potrzeby zmniejszenia kosztów i obniżenia czasochłonności prac związanych z przygotowaniem i wysyłką deklaracji PIT-11, PIT-40,  PIT 8C, PIT IFT-1, PIT 8AR, PIT 4R. W celu dokonania wysyłki deklaracji można przygotować paczkę dokumentów elektronicznych.

Ogromnym ułatwieniem jest możliwość podpisania wszystkich deklaracji jednym podpisem i numerem PIT, bez konieczności dokonywania wprowadzania numeru dla każdej deklaracji oddzielnie (podpisanego, wysłanego, odebranego UPO).