Wyszukiwanie na stronie

Dziekanat

Dziekanat – aplikacja obejmuje wspomaganie pełnego zakresu pracy dziekanatów, działów nauczania i działów spraw studenckich uczelni, kwestury w zakresie płatności studentów oraz umożliwia również eksport danych do Pol on czy GUS’u. Ponadto prowadzi rejestrowanie spisów zdawczo-zbiorczych. System przechowuje dane o przebiegu studiów i osiągnięciach studentów, ewidencjonuje dane o uzyskanej pomocy materialnej i stypendiach, ma możliwość obsługi kilku toków studiów jednego studenta, indywidualnego toku studiów, przedmiotów awansowych i wynikających z różnic programowych. Automatycznie zalicza semestry i wylicza średnie, ewidencjonuje decyzje dziekana i rektora; drukuje protokoły egzaminacyjne, zaliczeniowe i karty okresowych osiągnięć przed i po sesji.

Aplikacja w pełni wspiera system punktacji ECTS, kontroluje ona wybór przedmiotów tak, aby nie przekroczyć limitu punktów. Do możliwości systemu należą również obsługa oferty dydaktycznej i specjalnościowej. Dzięki modułowi mamy możliwość obsługi praktyk, ewidencjonowanie jej oraz tworzenia zestawień. Drukuje również rejestr zaświadczeń studenckich, stypendialnych, dyplomy i suplementy, także w językach obcych. Aplikacja daje możliwość samodzielnego tworzenia szablonów dokumentów wykorzystywanych w systemie, pobierając przy wydruku dane przechowywane w systemie. System oferuje elektroniczną obsługę podań i decyzji. Obsługiwane są również stypendia, w tym: przygotowywanie podstaw do naliczania stypendiów i wypłat poszczególnych składników świadczeń studenckich, naliczanie, przyznawanie stypendium oraz drukowanie list wypłat świadczeń studenckich, zestawień zbiorczych, przelewów na rachunki bankowe oraz dokumentów PIT-11. Za pomocą modułu obsługiwane są płatności i należności od studentów.

System rejestruje wpłaty za studia w sposób ogólnie przyjęty w księgowości, w ścisłym powiązaniu z raportem kasowym lub wyciągiem bankowym. Moduł daje dostęp do informacji o saldzie wyciągu, liczbie zarejestrowanych pozycji. Pozwala on również na wystawianie wpłacającemu dowodu wpłat KP lub faktury VAT, analizy nieuregulowanych płatności wraz z wyświetlaniem ich chronologicznie. Aplikacja nalicza odsetki od płatności uiszczanych po terminie oraz wyliczenie szacowanych odsetek na bieżący dzień, wydruk wezwania do zapłaty oraz not odsetkowych oraz tworzenie raportów kasowych i rejestrów wraz z automatyczną numeracją.

Aplikacja umożliwia ewidencję opłat w różnych walutach. Moduł jest wyposażony w funkcje analityczne, których celem jest wykrywanie braku spójności pomiędzy zarejestrowanym w systemie jHMS/dsys przebiegiem studiów a wprowadzonymi do bazy informacjami o należnych płatnościach. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy np.: student został skreślony, a następnie reaktywowany w prawach studenta, co pociąga za sobą konieczność wniesienia dodatkowych opłat.

Skontaktuj się z nami

Każdorazowo zapewniamy efektywną realizację i sprawne wdrożenie systemu. Chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów, którzy skorzystali z naszego doświadczenia i dziś oszczędzają dzięki temu czas? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

Od ponad 30 lat pomagamy uczelniom i innym podmiotom usprawniać ich pracę. Opracowaliśmy narzędzie powszechnie wykorzystywane do zarządzania działaniami instytucji oraz przedsiębiorstw, które indywidualnie dostosowujemy i wdrażamy na życzenie Klienta.

+48 61 661 11 00