CRM – moduł jest narzędziem, którego głównym celem jest gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentacja informacji dotyczących kontrahentów przedsiębiorstwa. Zapewnia każdemu z użytkowników ciągły dostęp do danych opisujących pełną historię współpracy z danym kontrahentem lub osobą kontaktową. System CRM to także kanał komunikacyjny oraz narzędzie planowania. Każdy z użytkowników ma do dyspozycji rozbudowany kalendarz zadań umożliwiający planowanie własnego czasu pracy oraz zlecanie zadań innym użytkownikom.

W obu przypadkach system nadzoruje stan realizacji zadań poprzez automatyczne powiadomienia pracownika o konieczności wykonania zaplanowanych czynności.