Akademiki

Akademiki – kompletna obsługa uczelnianego osiedla akademickiego. Moduł ten wspomaga administrowanie bazą noclegową uczelni wyższych (domy studenckie, osiedla akademickie) oraz rozlicza studentów i gości za pobyt. Został zaprojektowany jako kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla uczelni różnej wielkości i efektywnie wspiera prace pracowników administracyjnych.

W module mamy możliwość tworzenia kartotek domów studenckich, zestawień i list mieszkańców oraz wykaz aktualnie dostępnych pokoi. Dzięki funkcji wydruków generowane są pisma seryjne. Podczas obsługi określić możemy kategorie cenowe pokoi oraz ich zmiany w zależności od terminu.

System ewidencjonuje mieszkańców domów studenckich wraz z możliwością ich zameldowania, wymeldowania, przemeldowywanie mieszkańców oraz dokonywanie przez studentów rezerwacji. Aplikacja pozwala na wyszukiwanie pokoi według określonych kryteriów, nalicza również opłaty za pobyt w domu studenckim w sposób przyjęty przez Uczelnię oraz gwarantuje bieżącą kontrolę wpłat. Moduł daje możliwość przeglądania historii meldunków studentów oraz przyznawanych im obciążeń w poprzednich latach akademickich.