Zmiany w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym a POL-on

Szanowni Państwo,

w związku z informacjami dotyczącymi zmian w systemie POL-on, które będą uwzględniały modyfikacje w masowym imporcie plików XML, wynikające z nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/parlament-przyjal-nowa-ustawe-o-szkolnictwie-wyzszym.html) informujemy, iż trwają prace dostosowujące system HMS do ww modyfikacji.

O szczegółach poinformujemy Państwa w terminie późniejszym, jak tylko nastąpi opublikowanie ostatecznej wersji schematu XSD wraz ze słownikami (po uwzględnieniu zgłoszonych postulatów) na stronie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym.