Zintegrowany system informatyczny – kolejne wdrożenie

Na przełomie kwietnia i maja 2019r. pozytywnie zakończył się proces wdrożenia zmodyfikowanego zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią wyższą we wiodącym uniwersytecie przyrodniczym w Polsce. Wdrożenie oznacza, że HMS Solution rozpocznie działanie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Zintegrowany system informatyczny jest w pełni gotowy na wyzwania związane z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Wpisuje się także w przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce.

Zintegrowany system – efektywne zarządzanie

W murach UPP studiuje ponad 10 tys. studentów, a w ramach 8 wydziałów pracuje ponad 800 nauczycieli akademickich. HMS Solution zapewni im dostęp do intuicyjnego interfejsu. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to m.in. poprawa sprawności obsługi we wszystkich obszarach działalności uczelni i efektywności zarządzania jej majątkiem. Zastosowanie wspólnej bazy danych dla całej organizacji przyczyni się do ujednolicenia informacji zarządczej i udrożnienia wewnętrznego przepływu informacji.

Pełna informacja o wdrożeniu:

Z pełną treścią komunikatu UPP oraz KALASOFT możecie zapoznać się Państwo poniżej lub na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: https://skylark.up.poznan.pl/content/uniwersytet-przyrodniczy-w-poznaniu-jest-gotowy-na-nowe-wyzwania

https://www.kalasoft.pl/uniwersytet-przyrodniczy-w-poznaniu-jest-gotowy-na-nowe-wyzwania/

Wsparcie konsultantów

Nasz zespół specjalistów pozostaje do stałej dyspozycji obecnych i nowych klientów. W każdej chwili jesteśmy gotowi udzielić wsparcia w zakresie systemów ERP dla uczelni wyższych . Wszystko po to, by przygotować je na wyzwania związane z nadchodzącym rokiem akademickim i kształtować przyszłość szkolnictwa wyższego.