Zapraszamy do zapoznania się z obiegiem dokumentów w zintegrowanym systemie wspomagającym zarządzanie uczelnią.

Przepływ informacji w HMS bazuje na połączeniu funkcjonalności wielu modułów:

  • zakupy i sprzedaż – wprowadzanie dokumentów do systemu,
  • zamówienia – wprowadzanie wniosków zakupowych i realizacja procedur przetargowych/zakupowych,
  • modułu ksiąg pomocniczych – np. obsługa mediów – przygotowywanie elektronicznej wersji opisów dokumentów (wydruk na wersji papierowej),
  • budżetowanie – ewidencja zamówień i wydatków w obrębie zdefiniowanych źródeł finansowania,
  • księgowość – księgowanie dokumentów zakupowych w oparciu o opisy przygotowane w modułach ksiąg pomocniczych.

Wdrożenie obiegu dokumentów w strukturach administracyjnych uczelni niesie za sobą wiele korzyści, w szczególności pozwala usprawnić i uporządkować prace nad dokumentem w każdej fazie jego przejścia przez poszczególne zainteresowane jednostki organizacyjne.

Dla zainteresowanych z przyjemnością zaprezentujemy i omówimy zasady obiegu dokumentów w HMS na indywidualnym spotkaniu – prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży – 061 661 11 00 wew. 50 lub 51.

Ulotka obieg dokumentów 2013