6 rzeczy, które warto wiedzieć o JPK_VDEK

Niedawno Ministerstwo Finansów ogłosiło, że nowy sposób raportowania VAT (tzw. JPK_VDEK) będzie obowiązywać najwcześniej od lipca 2019 roku. Pierwotnie zmiany miały wejść w życie od stycznia nowego roku. Przesunięcie to rozsądna decyzja. Jeżeli ustawodawcy najpierw mają wprowadzić jednak modyfikacje w ustawie VAT i ordynacji podatkowej, to pół roku to wciąż za mało. Po co więc podatnikom JPK_VDEK?

Mimo wszystkich możliwych niedogodności projekt zastąpienia obecnej deklaracji przez JPK_VDEK wydaje się być dobrym pomysłem. Oznacza on sporo udogodnień dla podatników. Należy zaliczyć do nich:

  • oszczędność czasu;
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia niespójności między wieloma wysyłanymi plikami;
  • szybszą weryfikację informacji z jednego pliku przez organy podatkowe, co może przełożyć się na przyspieszenie procedury zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym;
  • wprowadzanie ewentualnej korekty w jednym pliku (a nie jak dotychczas w wielu), gdy zaistnieje potrzeba skorygowania VAT za dany okres.

Interesujące są również plany odnośnie możliwości sprawozdawania w JPK_VDEK informacji, które obecnie sprawozdaje się w odrębnych deklaracjach VAT-UE i VAT-27. Gdyby tak się stało, przyniosłoby to kolejne wymierne korzyści. Informacje na ten temat wielokrotnie były jednak modyfikowane. Im szybciej podatnicy poznają wszystkie nowe przepisy podatkowe i wytyczne odnośnie nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, tym sprawniej dostosują się do zmian, a dostawcy oprogramowania wprowadzą niezbędne modyfikacje w swoich produktach (wspierając swoich klientów w wypełnianiu nowych obowiązków).