UX w e-systemach uczelni

Funkcjonalny wygląd jest jednym z podstawowych oczekiwań użytkowników wobec e-systemów czy aplikacji mobilnych. Dbanie o user experience (czyli UX) to nieustanne dopasowywanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb różnych grup odbiorców, urządzeń i systemów operacyjnych. Użytkownicy oczekują, że e-system czy aplikacja będą zarówno atrakcyjne graficznie, jak również intuicyjne i funkcjonalne.

Powyższe wnioski (m.in. w zakresie UX) potwierdzają rezultaty cytowanego przez nas wcześniej na blogu badania przeprowadzonego wśród użytkowników różnych e-systemów uczelni wyższych. Uczestniczyli w nich także studenci korzystający ze zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią HMS Solution.

Dbać o wygląd

Badania wykazały, że istnieje silna korelacja między wyglądem graficznym e-systemu a jego intuicyjnością i funkcjonalnością. System, który jest dobrze zaprojektowany od strony wizualnej, wydaje się być uporządkowany. Większość użytkowników nie zwraca wtedy uwagi na drobne błędy. Tworzenie systemu tylko i wyłącznie w oparciu o dobry projekt graficzny, to jednak działanie krótkofalowe.

Inwestować w system

Estetyka i ogólny wygląd systemu czy aplikacji mają istotny wpływ na postrzeganie systemu przez użytkowników. Pozostają one ważne na każdym etapie tworzenia i wdrażania systemu. Podczas dialogów technicznych i prezentacji dla danych grup użytkowników schodzą one jednak na nieco dalszy plan.

Użytkownik chce otrzymać produkt, który ułatwi mu pracę lub będzie oferował nowe funkcje. Te aspekty decydują o powodzeniu wdrożenia. Mimo, że osiągnięcie tego celu jest trudne bez funkcjonalnego wyglądu, to aspekt ten ma dla klienta istotniejsze znaczenie na zaawansowanym etapie utrzymania produktu (niż podczas wdrożeń). Użytkownicy poszukują wówczas w systemie nowinek, które mogą usprawnić wykonywaną pracę.

Zapewnić intuicyjność

Podstawą projektowania UX jest  szczegółowa i wieloetapowa analiza przedwdrożeniowa. Tworząc i poprawiając e-systemy, strony responsywne czy aplikacje mobilne, przykłada się wagę do rozpoznawania realnych potrzeb użytkowników. Ważne jest też wyprzedzanie ewentualnych uwag odbiorców odnośnie ergonomii, intuicyjności czy funkcjonalności rozwiązań. Użytkownicy e-systemów instytucji publicznych (w tym uczelni wyższych) oczekują możliwości szybkiego i bezpiecznego załatwiania różnych spraw on-line (np. poprzez profil zaufany czy e-dokumenty). Funkcjonalny wygląd znacznie im to ułatwia.