Rozbudowa funkcjonalności naliczania odsetek w modułach dziekanatowych

Szanowni Użytkownicy,

Informujemy, iż od wersji 7.21 do istniejącego sposobu liczenia odsetek od zaległości dodano możliwość liczenia odsetek od zaległości po wpłacie.