Przebieg wdrożenia ERP

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem, które służy do planowania i zarządzania zasobami danego przedsiębiorstwa. Można wyobrazić to sobie jako połączony system aplikacji z zakresu handlu, finansów, kadr, marketingu, produkcji czy logistyki, które budowane są na podstawie jednej bazy danych. W praktyce oznacza to, że jeśli dane zostaną wprowadzone w jednym obszarze systemu, to natychmiast są one dostępne dla pracowników przypisanych do innego obszaru firmy. 

Dzięki temu firma, która posiada wdrożony system ERP, w dużo sprawniejszy sposób zarządza danymi i integruje wszystkie obszary jej działania. Pozwala to również na ustrukturyzowanie procesów w firmie. Niezależnie od tego, czy mówi się o przedsiębiorstwie związanym z handlem czy placówką edukacyjną, system ERP jest doskonałym systemem dla uczelni czy poszczególnych jej komórek, jak na przykład dziekanatu.

Wdrażanie ERP

Przed samą decyzją o wyborze konkretnego systemu ERP, należy przeanalizować potrzeby, a przede wszystkim możliwości firmy. Nie każde przedsiębiorstwo będzie potrzebowało innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarządzania danymi i procesami, ale z pewnością wprowadzenie ich przyniosłoby dużo korzyści, związanych chociażby ze wzrostem efektywności firmy, obniżeniem kosztów funkcjonowania firmy czy ułatwieniem raportowania.  Oprogramowanie KALASOFT jest jednym z najbardziej popularnych systemów dla uczelni oraz przedsiębiorstw,  pozwala zachować wysoką organizację w dokumentacji, usprawnić przepływ informacji, zarządzać pracownikami i kontrolować wszelkie procesy biznesowe.

Etapy wdrażania ERP

Dla prawidłowego wdrożenia systemu ERP do przedsiębiorstwa, niezbędne jest aktywne uczestnictwo zarówno zarządu, jak i każdego z pracowników należącego do danego obszaru firmy.  Samo wdrożenie systemu ERP, które najprawdopodobniej będzie równoznaczne z wprowadzeniem zupełnie nowego sposobu zarządzania danymi, a następnie jego aktualizacja,  jest czasochłonna i wymaga współpracy wszystkich pracowników. Jak więc przebiegają poszczególne etapy wdrożenia ERP?

1. Określenie potrzeb i wymagań

Etap dogłębnej analizy służy do określenia potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz celów wdrożenia  systemu. Najczęstszymi powodami, dla których firmy decydują się na wprowadzenie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem jest niewydolność dotychczasowego systemu oraz niewłaściwa organizacja danych. 

2. Przeprowadzenie analizy systemu

Podczas tego etapu sprawdzane są kanały komunikacji między działami oraz ich jakość. Poddaje się szerokiej weryfikacji aktualną infrastrukturę sprzętową i cyfrową, poziom zintegrowania z systemami zewnętrznymi oraz transfer danych.

3. Zaplanowanie działań

Dzięki przeprowadzonej analizie, dostawca jest w stanie konkretnie i szczegółowo opracować plan wdrożenia istniejących elementów oraz możliwości rozbudowy programu o odpowiednie dla danej branży funkcje.  Przykładowo, system do zarządzania dydaktyką będzie potrzebował nieco innych rozwiązań niż przedsiębiorstwo zajmujące się handlem budowlanym. 

4. Budowa systemu

Podczas tego etapu konfigurowany jest nowy system. Tworzone są interfejsy, bazy danych, moduły funkcjonalne, szablony dokumentów i ustalane są ustawienia dostępów do konkretnych modułów systemu. Po określeniu i wprowadzeniu parametrów nowego systemu, wykonywane są testy adaptacyjne. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja funkcjonalności.

5. Aktywacja systemu

Po uruchomieniu systemu ERP realizowane są liczne szkolenia kadry danego przedsiębiorstwa. Pracownicy zostają zapoznani z możliwościami nowego oprogramowania. Tworzone są też wskaźniki efektywności, które pomagają mierzyć dostawcom sukces wdrożeniowy u klientów. Klienci firmy KALASOFT mogą liczyć na szkolenie przeprowadzone przez naszych wyspecjalizowanych ekspertów.

6. Opieka powdrożeniowa

Choć samo dopasowanie oraz wdrożenie systemu ERP jest długotrwałym procesem, nie kończy ono współpracy. Dokonywane są testy oprogramowania, planowany jest jego rozwój oraz modyfikacje służące jak najlepszemu dopasowaniu systemu do potrzeb danego klienta.

System ERP jest narzędziem służącym do pełnej integracji obszarów działalności przedsiębiorstwa. Umożliwia zwiększenie efektywności firmy (dzięki automatyzacji planowania pracy, zarządzania danymi i procesami), tworzenia analiz oraz kontroli wykonywanych zadań. Po przeszkoleniu administratorzy mogą wpływać na funkcjonalność całego systemu, tworzyć raporty, a także integrować go z  licznymi aplikacjami zewnętrznymi.