PPK: więcej formalności – stracą specjaliści

Minął prawie kwartał od początku wdrażania PPK – (Pracownicze Plany Kapitałowe). Od tego momentu już prawie 1320 firm podpisało umowy z instytucjami finansowymi. Najwięcej pracy jednak dopiero przed nimi. 24 września uchwalono nowy budżet, w którym zniesiono 30-krotność. Co takie regulacje zmieniają dla pracownika i pracodawcy?

Stracą specjaliści

Pracodawcy wskazują, że może dojść do odpływu technologii, kapitału i wykwalifikowanej siły roboczej, szczególnie w branżach, które cechuje wysoka innowacyjność.

– Zniesienie 30 krotności dotknie pracowników, którzy zarabiają powyżej 11 tysięcy miesięcznie. Będzie to skutkować wzrostem kosztów zatrudnienia i w efekcie może znacząco obniżyć wynagrodzenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Może się okazać, że Polska nie będzie już dla nich atrakcyjnym miejscem pracy – komentuje Marta Tomaszewska, Kierownik Zespołu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft

Ogrom pracy przed przedsiębiorcami w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Na wszystkich tych przedsiębiorstwach, które zbliżają się do daty granicznej objęcia obowiązkiem tworzenia PPK tj.: 01.01.2020 skupia się obecnie obowiązek informowania pracowników o tym, jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe, ale nie tylko.

– Ważnym krokiem jest wybranie odpowiedniej instytucji finansowej, w której będą gromadzone i inwestowane pieniądze pracowników. Następnie pracodawcy muszą zawrzeć umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną przez siebie instytucją. Gdy te elementy zostaną spełnione, będzie można realizować przedmiotowe potrącenia oraz wymieniać informacje pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją finansową – mówi przedstawicielka firmy Kalasoft.

Nowoczesne rozwiązania

Niewątpliwym ułatwieniem dla przedsiębiorców może okazać się wykorzystanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Pozwolą na odciążenie działów administracyjnych, ale też są na bieżąco aktualizowane przez dostawców przy każdej zmianie przepisów.

W naszym przypadku obsługą PPK steruje konfigurator, gdzie użytkownicy systemu mają możliwość przypisania na dany rok limitu wysokości składek dla pracodawcy i pracownika, które będą odpowiednio naliczane podczas tworzenia kart wynagrodzeń. Dodatkowo, istnieją odpowiednie instrukcje w dokumentacji, a użytkownicy są informowani na bieżąco o zmianach – dodaje Marta Tomaszewska, Kierownik Zespołu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft.

Więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych