Podatki po nowemu 2019, czyli 6 obszarów zmian

Wraz z początkiem 2019 roku wejdą w życie zmiany w systemie podatkowym. Prace nad projektami wciąż trwają. Część z nich podlega konsultacjom społecznym, inne czekają na podpis prezydenta. Jak będą wyglądać podatki po nowemu?

Istotne regulacje to m.in. projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Na bieżąco śledzimy postęp prac legislacyjnych. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować system HMS Solution na to, co przyniesie nowy rok podatkowy.

Dlaczego warto obserwować przepisy kształtujące podatki? Przewidujemy, że płatnikom i podatnikom najwięcej trudności mogą przysporzyć zmiany, które będą dotyczyć:

  • wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • zwiększenia kwoty wolnej od podatku;
  • możliwości wpisania w PIT-11 informacji o przychodach z innych źródeł (z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach);
  • możliwości wykazania w PIT-37 rachunku banku na który nastąpi zwrot nadpłaty (w przypadku jej wykazania w zeznaniu);
  • kwestii odliczeń od dochodu (-przychodu) w w PIT/O:
    • w wierszu „wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet” – zrezygnowano z pozycji przeznaczonych do podania informacji czy podatnik/małżonek korzystał z ulgi internetowej w latach ubiegłych;
    • w części o ulgach na dzieci – wykazywana będzie liczba miesięcy, a nie jak dotychczas zaznaczana;
  • a także e-PIT-ów, które będą wystawiane przez urzędy skarbowe (dla podatników rozliczających się za pomocą deklaracji PIT-37 i PIT-38).

Przygotowanie do zmian jest dużo łatwiejsze niż w jeszcze kilka lat temu dzięki systemom informatycznym. By wszystkie rozliczenia przebiegały sprawnie, każda aktualizacja systemu HMS Solution musi uwzględniać obowiązujące przepisy. Dlatego tak ważne jest bieżące śledzenie poprawek. Efekty finalne prac legislacyjnych zostaną uwzględnione w aktualizacji systemu na 2019 rok.