Otrzymaliśmy ważną informację od Zespołu Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego i e-Deklaracji

Dnia 7 stycznia br. otrzymaliśmy korespondencję następującej treści, którą przekazujemy do wiadomości. Dotyczy aktualnego formularza PIT 40 za 2015 r. „Nowe formularze interaktywne obowiązujące od 01.01.2016 r., w tym właściwe do rozliczenia za rok podatkowy 2015 r., będą udostępniane na stronie Portalu Podatkowego w zakładce e-Deklaracje, sekcja „Formularze”, począwszy od dnia 11 stycznia 2016 r. Od tego dnia będzie można je wysyłać. Za opóźnienie przepraszamy.”