Nowe funkcjonalności eHMS dla SGGW

Od ponad 25 lat współpracujemy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, dostarczając System HMS Solution. Pierwsze oprogramowanie zainstalowano w dziekanatach SGGW w roku 1991. Trzy lata później System został rozbudowany i zainstalowany jako wersja sieciowa. W 2003 roku uruchomiono moduł eHMS, czyli wirtualny dziekanat jako udogodnienie dla studentów. Rok później zakupiony i wykonany został moduł dedykowany obsłudze Domów Studenckich. Moduł graficzny jHMS wprowadzono w roku 2014. Obecnie System wykorzystywany przez SGGW w Warszawie składa się z trzech elementów: HMS, jHMS i eHMS.

W sierpniu br. podpisaliśmy umowę na rozszerzenie modułu eHMS w ramach programu rozwoju e-funkcjonalności o kolejne modyfikacje. Już niedługo studenci SGGW za pomocą Wirtualnego Dziekanatu będą mogli:

 • Do końca roku 2018
  • Wybrać przedmioty do realizacji, wraz z możliwością wyboru prowadzącego, grup, dnia i godziny zajęć w e-ofercie dydaktycznej.
 • Do końca pierwszego kwartału 2019
  • Mieć dostęp do najważniejszych informacji dzięki e-powiadomieniom
  • Sprawdzić zobowiązania osoby uczącej się względem Uczelni i instytucji współpracujących z Uczelnią przy pomocy e-obiegówki
 • Od października 2019
  • Elektronicznie złożyć wniosek o stypendium wprowadzając wszystkie niezbędne informacje. Możliwe będzie zweryfikowanie słuszności wniosku i wysokości stypendium przez Uczelnię.
  • Sprawdzić w e-planie rozkład zajęć na siatce godzin i sal wraz z informacją o prowadzącym.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest ośrodkiem naukowym o uznanej renomie w Polsce i za granicą. Realizuje prestiżowe tematy badawcze i dydaktyczne. 25 tys. studentów na 38 kierunkach kształci się w naukach przyrodniczych i technicznych, weterynarii lub humanistyczno-ekonomicznych.

Nieustanne dążenie do doskonałości jest dla nas bardzo ważne. Niezmiernie cieszymy się ze wszystkich wprowadzanych zmian i rozszerzeń zakresu funkcjonalności, dzięki czemu praca i nauka na Uczelniach korzystających z Systemu HMS jest jeszcze łatwiejsza.