Moduł jHMS/goni – Gospodarka nieruchomościami

W załączniku prezentujemy materiał informacyjny, dotyczący nowego rozwiązania informatycznego, dedykowanego uczelniom wyższym w zakresie zarządzania gruntami i nieruchomościami. Oprogramowanie jHMS/goni – gospodarka nieruchomościami – powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku uczelni wyższych na elektroniczne przetwarzanie danych związanych z ewidencją, zarządzaniem i raportowaniem (także do Urzędu Skarbowego) stanu posiadania uczelni w zakresie gruntów i nieruchomości, a także kontrolą wewnętrznej gospodarki związanej z najmem lokali/gruntów/powierzchni użytkowych podmiotom zewnętrznym.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami, a w przypadku chęci bliższego przeanalizowania możliwości oprogramowania jHMS/goni, głównie pod kątem specyfiki przetwarzania informacji związanych z nieruchomościami na Państwa Uczelni, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Kalasoft pod numerem telefonu: 061 661 11 00 wew 50 lub 51, w celu umówienia się na prezentację.

ulotka_a4-0ulotka_a4-12