Konferencja „Zewnętrzne źródła finansowania wynagrodzeń”

W dniu 16 czerwca 2011 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez firmę Kalasoft na temat „Zewnętrzne źródła finansowania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę”.

W konferencji wzięło udział ponad 20-stu przedstawicieli różnych Uczelni.

Głównym prelegentem był pan Maciej Kijak – Konsultant Expert Działu Wsparcia Kadr i Płac, który zaprezentował aktualne rozwiązania w systemie HMS, dotyczące różnych źródeł  finansowania, przeznaczonych do wspomagania pracy działów kadrowych (HMS/kadr) i płacowych (HMS/plac). Modyfikacje te umożliwiają m.in. rozliczanie projektów realizowanych z funduszy unijnych.

Podczas trwania konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Była to także doskonała okazja do wymiany uwag i doświadczeń wynikających z realizacji powyższej tematyki na poszczególnych Uczelniach.