Integracja systemu eHMS z Internetowym Systemem Antyplagiatowym Plagiat.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada wprowadzenie od 1 października 2014r. istotnych zmian w ustawie  – Prawo o szkolnictwie wyższym, które będą dotyczyły m.in. obowiązku sprawdzania wszystkich prac dyplomowych systemem antyplagiatowym (art.167a.4.: Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych), a także przekazywania ostatecznych wersji tekstów prac do Centralnego Repozytorium Prac dyplomowych, które powstanie w Ministerstwie.

Informujemy, iż system eHMS jest zintegrowany z powszechnie używanym przez polskie uczelnie Internetowym Systemem Antyplagiatowym Plagiat.pl
W przypadku zainteresowania wdrożeniem na Państwa Uczelni powyższego rozwiązania prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.