Audit odnawiający SZJ wg wymagań normy ISO 9001:2008

Firma Kalasoft Sp. z o.o. już czwarty rok z rzędu uzyskała pozytywny wynik podczas procesu certyfikacji SZJ wg wymagań normy ISO 9001:2008, który był wynikiem audytu z dnia 18 października 2013, przeprowadzonego przez przedstawiciela jednostki certyfikującej TUV SUD Polska Sp. z o.o.

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa). Międzynarodowa norma ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. Zastosowane normatywne podejście do tematyki jakości niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności.

Mamy nadzieję, iż jakość usług świadczonych przez Kalasoft Sp. z o.o. będzie bezpośrednio przekładała się na zadowolenie dotychczasowych i przyszłych klientów.

Certyfikat ISO 9001:2008